Cookies

We use cookies on to analyse and measure activity across the website and assist with our marketing efforts.

Kulturkamp

Små lokale teatre sliter i dag med å engasjere et større publikum. De konkurrerer med underholdning som konserter, kino og Netflix. Haugesund Teater trengte å nå ut til et eksisterende publikum, men også engasjere et bredere publikum som ikke vanligvis går på teater. Å blir synlig og engasjere ble nøkkelord i våre løsning.

No items found.
No items found.

Oppleve teatret

For å engasjere publikum i dag, var vår strategiske tilnærming å tenke digitalt først. Vi utviklet en levende og dynamisk identitet, hvor logoen som hovedelement, ble en scene for teateret. En bokstavelig flate for å promotere innhold og forestillinger. For å sørge for en mer engasjerende løsning lagt vi en identitet som ble brakt til live gjennom animasjon og film.

No items found.
No items found.

-

En levende og dynamisk identitet

For å engasjere publikum i dag, var vår strategiske tilnærming å tenke digitalt først. Vi utviklet en levende og dynamisk identitet, hvor logoen som hovedelement, ble en scene for teateret. En bokstavelig flate for å promotere innhold og forestillinger. Identiteten baserer seg på kraftig typografi, teatralske overganger og interaksjoner, og godt bruk av foto, film og animasjon.

No items found.
No items found.

Neste prosjekt

Ume.tv