Cookies

We use cookies on to analyse and measure activity across the website and assist with our marketing efforts.

Utfordring

Selv om Sjøfartsdirektoratet har en egen kommunikasjonsavdeling, er det som regel ansatte fra andre avdelinger som er ute og møter både eksisterende og nye kunder. Dette har over tid resultert i mange ulike uttrykk og ulike måte å presentere Sjøfartsdirektoratet på. De så et behov for å få et mer uniformt markeds -og presentasjonsmateriell, for å fremstå mer samlet både internt og eksternt mot nye og eksisterende kunder.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Illustrasjoner

For å lettere kommunisere ulike tema, bestemte vi oss for å introdusere illustrasjon og animasjon som et bærende element i det nye kommunikasjonskonseptet. Det resulterte i at vi utviklet en ny illustrasjonstil og et illustrasjonsbibliotek med over 200+ illustrasjoner.

Vi utviklet illustrasjonsbiblioteket på en slik måte at illustrasjonene lett kan kombineres til å kommunisere ulike historier og informasjon for ulikt bruk, som sosiale medier/e-post, nettside, film, brosjyrer, messemateriell og PPT presentasjoner.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

"Når kundene nå ser det norske flagget, vet de akkurat hva det står for"

-
Caroline M. Whittle, Markedssjef

Løsning

Vår oppgave var å skape et fleksibelt kommunikasjonskonsept som lett kunne brukes internt. Det skulle sørge for mer konsistent og konsekvent kommunikasjon ut mot kunder og samarbeidspartnere. Konseptets hovedfokus var å gjøre informasjon og innhold lettere tilgjengelig. Ved å forenkle og forsterke kommunikasjonen, utviklet vi en digital verktøykasse som i tillegg til en tydeligere merkevare, nå tillater ansatte å enkelt sette sammen engasjerende og tydelig presentasjonsmateriell.

No items found.
No items found.

Neste prosjekt

Espen Andersen